สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สถิติรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563 กศจ.สุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 22 มิ.ย.63  


สถิติการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับ
ที่
วิชาเอก จำนวน
ตำแหน่ง
ว่าง
วันที่รับสมัคร รวม
16
มิ.ย.63
17
มิ.ย.63
18
มิ.ย.63
19
มิ.ย.63
20
มิ.ย.63
21
มิ.ย.63
22
มิ.ย.63
1 ภาษาไทย 12 1 0 0 0 0 0 0 1
2 ภาษาอังกฤษ 8 2 6 6 2 3 1 1 21
3 คณิตศาสตร์ 8 12 2 5 2 0 0 1 22
4 วิทยาศาสตร์ 1 1 0 2 0 0 0 2 5
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 38 14 23 11 13 2 3 104
6 เคมี 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7 ชีววิทยา 1 0 0 0 3 0 3 0 6
8 สังคมศึกษา 17 41 12 31 14 19 10 2 129
9 พลศึกษา 8 12 5 11 10 10 4 5 57
10 ศิลปศึกษา 3 3 2 1 1 0 0 0 7
11 นาฏศิลป์ 3 1 1 3 1 1 1 1 9
12 ดนตรีสากล 1 0 0 0 0 0 0 3 3
13 การเงิน/บัญชี 1 2 0 3 3 0 2 1 11
14 คอมพิวเตอร์ 4 15 3 8 3 7 3 1 40
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 0 0 0 0 2 3 1 6
16 ปฐมวัย 16 14 9 11 5 8 5 3 55
17 ประถมศึกษา 6 0 0 2 1 1 0 0 4
18 จิตวิทยาและการแนะแนว 2 1 1 1 3 0 0 2 8
19 บรรณารักษ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 เกษตรกรรม 2 3 0 3 1 3 1 1 12
21 คหกรรม 1 1 0 1 0 2 1 1 6
22 ศิลปะ 1 0 0 0 0 1 2 0 3
รวม 111 148 55 111 60 70 38 28 510
 
 
โดย Admin  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 508 ครั้ง เผยแพร่ 19  มิถุนายน  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com