สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563  


 
    2. แนวทางการจัดกิจกรรมวันต่อต้านปี 2563.doc
 
โดย นางสาวกัญชพร ศรีเมือง  กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าชม 73 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com