สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  


          ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ รองศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายวัฏนา  ทองมณี และนายศุภวิชญ์ ทองมงคล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวคำปฏิญาณว่า “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และมอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 10 ครัวเรือน และมอบชุดนมผงให้ครอบครัวทารกแรกเกิด จำนวน 9 ครัวเรือน

 
 
โดย นางสาวณัฐอารยา มาตคูเมือง  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com