สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การตรวจพิจารณาความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนเยาวเรศวิทยา อ.เคียนซา  


วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รอง ศธจ.สฎ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจพิจารณา ความพร้อม ความเหมาะสม ในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

 
 
โดย นางศิริพร นครพัฒน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 22  พฤษภาคม  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com