สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 เมษายน 2563  


 
    จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาการศึกษา 23 เมย.63.jpg
 
โดย นางสาวกัญชพร ศรีเมือง  กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าชม 58 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com