สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การประชุม การดำเนินงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  


 

ขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

#ภาพกิจกรรม คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1yAEsPjkn9DyFRSANH1-jjA3nuEOWiXH7?usp=sharing

 
    รายงานการประชุม_ ลว 23 มี.ค.63.pdf
    รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งที่ 248-2563.pdf
    คำสั่ง-ITA 63.pdf
 
โดย Admin2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 163 ครั้ง เผยแพร่ 23  มีนาคม  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com