สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563  


กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 รายละเอียดดังแนบ

!!!สำหรับกำหนดการสอบ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่สภาวะปกติ  และจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง!!!

 
    2020032015846996500.pdf
    2020032015846996750.pdf
    2020032015846996860.pdf
    2020032015847001010.pdf
 
โดย Admin  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 2573 ครั้ง เผยแพร่ 20  มีนาคม  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com