สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส  


     มูลนิธิพระดาบส กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัยพ์เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

     ผู้ที่สนใจ ส่งใบสมัครถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563

 
    2020031915846092770.pdf
 
โดย นางสาวกัญชพร ศรีเมือง  กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 19  มีนาคม  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com