สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)  


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการแก้ไขประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่  2 มีนาคม 2563   ในข้อ ที่ 2.4, 2.6  และ 13.2 

ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม

 
    2020031515842378450.pdf
 
โดย Admin  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 264 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com