สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


สถิติการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
สังกัด สพป. (ราย) สังกัด สพม. (ราย) รวมทุกสังกัด (ราย)
10 มี.ค. 2563 10 19 29
11 มี.ค. 2563 3 9 12
12 มี.ค. 2563 13 28 41
13 มี.ค. 2563 3 21 24
14 มี.ค. 2563 23 17 40
15 มี.ค. 2563 5 7 12
16 มี.ค. 2563 12 9 21
รวม 62 110 179

 

 
 
โดย Admin  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 395 ครั้ง เผยแพร่ 10  มีนาคม  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com