สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  


วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 นายโชคดี ศรัทธากาล ได้มอบหมายให้ ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และดร.เดือนเพ็ญ อนันตพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ต้นแบบประจำปี 2565 และประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 ซึ่งมีหน่วยงานประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน อำเภอและหน่วยงานต่างๆ รวม 257 หน่วยงาน ส่งแผนงาน/โครงการจำนวน 379 โครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติดังกล่าว ให้สอบคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ใน 3 แผนย่อย 13 แนวทางการพัฒนา ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ และให้หน่วยงานที่เสนอแผนงานโครงการ นำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และรายงานผลตามกำหนดโดยมี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี

 

 
 
โดย ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 234 ครั้ง เผยแพร่ 7  มีนาคม  2566
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 1011 คน สถิติเดือนนี้ 12443 คน สถิติปีนี้ 79958 คน สถิติทั้งหมด 220281 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com