สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1  


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 5
นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ประเด็น การตรวจติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณการงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ซึ่งเป็นการตรวจราชการตามมาตรา 55 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565   

     ทั้งนี้ นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจาก นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานผลการดำเนินงาน ประเด็นนโยบายการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม >>https://photos.app.goo.gl/X2PotatkYyiogDK57

 
 
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 277 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2566
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 155 คน สถิติเดือนนี้ 2712 คน สถิติปีนี้ 99841 คน สถิติทั้งหมด 240164 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort