สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 2 ราย 

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก จัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ และหากไม่จัดส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือกและจะนำตำแหน่งดังกล่าวไปดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่ ต่อไป

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าว ได้นำชื่อผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตนมาแอบอ้างหรือคัดลอก ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ

 

 
    ประกาศรายชื่อ.pdf
 
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าชม 1485 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 145 คน สถิติเดือนนี้ 2702 คน สถิติปีนี้ 99831 คน สถิติทั้งหมด 240154 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort