สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  


 
 
โดย นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 123 ครั้ง เผยแพร่ 12  กุมภาพันธ์  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com