สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานทำความสะอาด)ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด) 

กำหนดรับสมัคร ระว่างวันที่  11 -  13  กุมภาพันธ์  2563  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
    2020020615809810960.pdf
 
โดย นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 156 ครั้ง เผยแพร่ 6  กุมภาพันธ์  2563
 
 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com