สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายไตรมาส)

1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

3. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3

4.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4

5.  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 – 4

6.  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 – 4

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com