สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

เป็นการรวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสอนผ่านดาวเทียม และสื่อการสอนสำหรับครูและนักเรียน

การจัดการศึกษาทางไกล DLTV
1. กำหนดการออกอากาศสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. ผังรายการออกอากาศสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ระดับชั้น อนุบาล 1 - ม.6 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.2563  (ไฟล์ Excelไฟล์.pdf)

3. ช่องทางการรับชม "การจัดการศึกษาทางไกล" ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

4.  6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

5. สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

6.  ขั้นตอนการดาวน์โหลด สื่อต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

7. การใช้แอพพลิเคชั่น DLTV สำหรับโทรศัพท์มือถือ

8. คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง  ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษา,  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกล

  1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบบบรมราชูปถัมภ์

  2. ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com