สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
หนังสือ คำสั่ง ประกาศสั่งการ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อกำหนด/แถลงการณ์ >> พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


ประกาศ

คำสั่งนายกรัฐมนตรี

ข้อกำหนด

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือสั่งการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 


คำสั่ง/หนังสือสั่งการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


คำสั่งจังหวัดสุราษร์ธานี

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษร์ธานี

ประกาศจังหวัดสุราษร์ธานี

หนังสือสั่งการจังหวัดสุราษร์ธานี

 


หนังสือสั่งการ/ประกาศ/ระเบียบ /แผน / รายงาน
กระทรวงศึกษาธิการ / สป.ศธ. / สช. / สพฐ. / ศธจ.สุราษฎร์ธานี


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศธจ.สุราษฎร์ธานี)

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com