สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 / 2
2 / 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ff
โดย admin1  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 29 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2566
ประกาศผลการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 51 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 88 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 65 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2566
qwe
โดย นางอารยา จันทวี  หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าชม 134 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
Oontk
โดย admin1  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 132 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2566
Anjay
โดย admin1  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 90 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2566
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 606 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 896 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2565
รายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 407 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤศจิกายน  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 8 โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดย  นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 2104 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤศจิกายน  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 784 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 858 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 731 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
Jdjdj
โดย  admin1  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  เข้าชม 67 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 70 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด
โดย  Admin  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 221 ครั้ง เผยแพร่ 21  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(ตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้พันข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 221 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2565
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย  นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 241 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
โดย      เข้าชม 1349 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
พูดคุยในรายการสด แหลงข่าวชาวใต้ ช่อง NBT South 11
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4)
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
การตรวจราชการติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดย  นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
ลงพื้นที่การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย  นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2566
การตรวจราชการติดตามการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดย  นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่ 22  พฤษภาคม  2566
การประชุมการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 21 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวันอาภากร
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 11 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
เปิดงาน ?โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
ประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนยุวรัตน์
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 14 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤษภาคม  2566
   
Username :
Password :
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 51 คน สถิติเดือนนี้ 7823 คน สถิติปีนี้ 29206 คน สถิติทั้งหมด 29206 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort